LOGISTYKA 4.0
CZY ZNAJĄ PAŃSTWO SWÓJ POTENCJAŁ?

PRZY POMOCY ANALIZY „SOFTWARE LOGISTICS 4.0 MATURITY BENCHMARK RWTH AACHEN UNIVERSITY“ ZOSTANIE DOKONANY PRZEGLĄD PAŃSTWA PROCESÓW TRANSPORTOWO-LOGISTYCZNYCH, WSKAZANY ZOSTANIE POTENCJAŁ OPTYMALIZACYJNY I PRZEDSTAWIONE ZOSTANĄ KONKRETNE ZALECENIA DOTYCZĄCE DALSZYCH DZIAŁAŃ.

ROZPOCZNIJ ANALIZĘ
mous icon to scroll down to the next section

TWORZENIE WARTOŚCI POPRZEZ DIGITALIZACJĘ

Eksperci są zgodni: digitalizacja przyczynia się do usprawnienia procesów transportowo-logistycznych danego przedsiębiortswa. Dla RWTH Aachen University jest to wystarczający powód, aby stworzyć powszechnie dostępne narzędzie, które umożliwi wszystkim przedsiębiorstwom zajmującym się kompleksowo procesami logistycznymi badanie i ocenę ich obecnej sytuacji jak również przedstawi konkretne zalecenia optymalizacyjne.

LOGISTICS 4.0 MATURITY BENCHMARK ANALIZUJE PROCESY TRANSPORTOWO-LOGISTYCZNE

WIZUALIZACJA OBECNEJ SYTUACJI

WIZUALIZACJA
OBECNEJ SYTUACJI

ANALIZY I TENDENCJE

ANALIZY I TENDENCJE

PORÓWNANIE Z BRANŻĄ

PORÓWNANIE Z BRANŻĄ

ZALECENIA DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ

ZALECENIA DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ

BEZPŁATNIE I NIEZOBOWIĄZUJĄCO

BEZPŁATNIE I NIEZOBOWIĄZUJĄCO

TAK TO DZIAŁA:

ODPOWIEDZI NA 37 PYTAŃ Z 8 DZIEDZIN Z ZAKRESU TRANSPORTU DROGOWEGO DADZĄ OBRAZ OBECNEJ SYTUACJI PAŃSTWA PRZEDSIĘBIORSTWA. OTRZYMAJĄ PAŃSTWO OCENĘ OBECNEGO POZIOMU DIGITALIZACJI PAŃSTWA LOGISTYKI TRANSPORTOWEJ. POZA TYM ZOSTANIE PODANY BENCHMARK W PORÓWNIANIU DO BRANŻOWEJ ŚREDNIEJ I PRZESTAWIONE ZOSTANĄ KONKRETNE ZALECENIA DOT. DALSZYCH DZIAŁAŃ

1 OGLĄD PROCESU

Odpowiednie pytanie wielokrotnego wyboru dotyczące planowania, przydziału, załadunku, itp. stanowią podstwę do szczegółowej analizy.

transpometer ablauf

2 WYNIK

Stopień digitalizacji Państwa przedsiębiorstwa zostanie określony i przedstawiony jako grafika i tekst.

transpometer ablauf

3 POTENCJAŁ OTYMALIZACYJNY & PORÓWNIANIE CAŁEJ BRANŻY

Otrzymają Państwo konkretne zalecenia dotyczące dalszych działań i porównają poziom digtalizacji swojego przedsiębiorstwa z branżową średnią.

transpometer ablauf
„Digitalizacja procesów transportowo-logistycznych staje się standardem. Przedsiębiorstwa, które obecnie nie biorą pod uwagę tej tendencji, w przyszłości nie bedą mogły nadrobić zaległości. Przewagę konkurencyjną mogą osiągnąć natomiast te przedsiębiorstwa, które digitalizację traktują jako szansę poprawy.”
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Sabina Jeschke

ROZPOCZNIJ BEZPŁATNĄ ANALIZĘ PROCESU

ROZPOCZNIJ ANALIZĘ